Thiết kế giao diện người dùng(UI)

user interface (UI) design

UI là gì và nó khác với UX như thế nào?

UI là ứng dụng kỹ thuật để lắp ráp các nguyên mẫu của giao diện, hệ thống điện tử cho thiết bị tương tác với con người, các ứng dụng và trang web với giao diện thân thiện và với một dự án hoặc thiết kế trực quan tạo điều kiện cho việc sử dụng nó.

Các bài viết liên quan:

Mặt khác, UX (Trải nghiệm người dùng), hay Trải nghiệm người dùng, là một công trình nghiên cứu và tìm hiểu về hành vi của người dùng với sản phẩm kỹ thuật số hoặc phi kỹ thuật số. 

Ở nhiều công ty trên thị trường kỹ thuật số, nghiên cứu được thực hiện trong UX được nhóm thiết kế sử dụng để tạo ra một giao diện thú vị và hiệu quả.

Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng UX đóng vai trò là cơ sở cho giao diện người dùng. Và ngoài ra, hai nhiệm vụ / lĩnh vực này bổ sung cho nhau.

UX và UI: điểm khác biệt quan trọng nhất bạn phải biết!

UX và giao diện người dùng: 10 điểm khác biệt quan trọng nhất bạn phải biết!

Thiết kế Trải nghiệm người dùng (UX) là gì?

Trải nghiệm người dùng (UX) là những gì người dùng của một sản phẩm cụ thể trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm đó. Quá trình bao gồm phát triển, cải tiến, tương tác chất lượng giữa người dùng và tất cả các khía cạnh của công ty. Hình thức đầy đủ của thiết kế UX là Thiết kế trải nghiệm người dùng. Thiết kế UX cải thiện trải nghiệm tổng thể mà người dùng có với các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Thiết kế Giao diện Người dùng (UI) là gì?

Thiết kế Giao diện Người dùng (UI) là quá trình mà các nhà thiết kế sử dụng để xây dựng giao diện trong phần mềm hoặc thiết bị máy tính, tập trung vào ngoại hình hoặc phong cách. Dạng đầy đủ của thiết kế UI là Giao diện Người dùng. Nó đang phát triển và nâng cao chất lượng tương tác giữa người dùng và phần mềm.

Giao diện người dùng chủ yếu được sử dụng bởi các ngành công nghiệp kỹ thuật số. Giao diện người dùng (UI) là một nội dung thiết kế cụ thể mà người dùng tương tác với.

Quá trình này cải thiện bố cục của từng thành phần của sản phẩm như nút, văn bản, hình ảnh và các thành phần giao diện trực quan khác mà mọi người tương tác.

SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH:

 • Thiết kế UX đang phát triển và cải thiện chất lượng tương tác giữa người dùng và tất cả các yếu tố của công ty trong khi thiết kế giao diện người dùng truyền sức mạnh của thương hiệu và nội dung trực quan đến giao diện của sản phẩm.
 • Thiết kế UX liên quan đến nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển, nội dung và tạo mẫu và Giao diện người dùng là một quá trình hướng dẫn người dùng một cách trực quan thông qua giao diện của sản phẩm bằng cách sử dụng các yếu tố tương tác trên tất cả các nền tảng.
 • UX Design là viết tắt của User Experience Design trong khi Ul Design là viết tắt của User Interface Design.
 • Thiết kế UX tập trung vào mọi thứ ảnh hưởng đến hành trình giải quyết vấn đề của người dùng. Mặt khác, thiết kế giao diện người dùng là một quá trình chủ yếu tập trung vào cách các bề mặt của sản phẩm cụ thể trông như thế nào và hoạt động như thế nào.
 • Thiết kế UX là một trải nghiệm hoàn chỉnh có thể không giới hạn trên màn hình. Ngược lại, thiết kế giao diện người dùng thường là thiết kế trực quan và thiết kế thông tin xung quanh màn hình.
 • Thiết kế UX dựa trên nhu cầu và yêu cầu của khách hàng trong khi thiết kế UI dựa trên nhu cầu và nghiên cứu của người dùng.

Các trách nhiệm chính của UX Designer

Dưới đây là một số trách nhiệm chính của nhà thiết kế UX:

 • Phân tích nhu cầu kinh doanh và chuyển đổi chúng thành một trải nghiệm hấp dẫn.
 • Trình thiết kế UX vạch ra cấu trúc của hành trình người dùng.
 • Các nhà thiết kế UX giải quyết tâm lý và hành vi của người dùng và thiết kế các sản phẩm hoặc giải pháp thu hút người dùng mục tiêu.

Các trách nhiệm chính của UI Designer

Dưới đây là một số trách nhiệm chính của nhà thiết kế giao diện người dùng:

 • Các nhà thiết kế Ul xử lý hình thức và cảm nhận của sản phẩm, bao gồm màu sắc, kết cấu, hình dạng và hình thức.
 • Họ triển khai một hệ thống phân cấp trực quan hướng dẫn người dùng về những việc cần làm.
 • Nhà thiết kế giao diện người dùng điền vào thiết kế với các yếu tố trực quan và tương tác.
 • Họ cũng chịu trách nhiệm làm cho trang web trở nên trực quan và nhanh nhạy hơn.

Trải nghiệm người dùng VS. Thiết kế giao diện người dùng

Dưới đây là sự khác biệt chính giữa thiết kế UX và giao diện người dùng:

Trải nghiệm người dùng VS. Thiết kế giao diện người dùng
UX
 • UX Design là viết tắt của User Experience Design.
 • Thiết kế UX tập trung vào mọi thứ ảnh hưởng đến hành trình giải quyết vấn đề của người dùng. 
 • Thiết kế UX liên quan đến nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển, nội dung và tạo mẫu. 
 • Thiết kế UX đang phát triển và cải thiện chất lượng tương tác giữa người dùng và tất cả các yếu tố của công ty. Thiết kế UX là một trải nghiệm hoàn chỉnh có thể không giới hạn trên màn hình.
 • Nó liên quan đến tư duy sáng tạo và hội tụ. Thiết kế UX dựa trên nhu cầu và yêu cầu của khách hàng. Thiết kế giao diện người dùng dựa trên nhu cầu và nghiên cứu của người dùng.
 • Thiết kế UX cần mô hình, đồ họa và bố cục. 
UI
 • Ul Design là viết tắt của User Interface Design.
 • Thiết kế giao diện người dùng là một quá trình chủ yếu tập trung vào cách các bề mặt của sản phẩm cụ thể trông như thế nào và hoạt động như thế nào.
 • Giao diện người dùng là một quá trình hướng dẫn người dùng một cách trực quan thông qua giao diện của sản phẩm bằng cách sử dụng các yếu tố tương tác trên tất cả các nền tảng.
 •  Thiết kế giao diện người dùng thường là thiết kế trực quan và thiết kế thông tin xung quanh màn hình.
 • Thiết kế giao diện người dùng truyền sức mạnh của thương hiệu và nội dung trực quan đến giao diện của sản phẩm.
 • Nó liên quan đến tư duy sáng tạo và phản biện.
 • Thiết kế giao diện người dùng cần khung dây, tạo mẫu và cách tiếp cận nghiên cứu tốt.

Phương pháp hay nhất khi thiết kế trang web với UX

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất quan trọng về thiết kế UX:

 • Chọn một thiết kế phẳng, hấp dẫn nhưng dễ tạo.
 • Chọn hệ thống thích hợp của biểu tượng hình ảnh.
 • Loại bỏ các trang không cần thiết gây hại cho trải nghiệm người dùng tổng thể trên trang web của bạn.
 • Sử dụng hiệu quả mẫu Màu.
 • Làm nổi bật những điều quan trọng nhất
 • Cung cấp kết cấu nền.

Phương pháp hay nhất khi thiết kế trang web với giao diện người dùng

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất về thiết kế giao diện người dùng:

 • Thông tin cụ thể được hiển thị trên một màn hình cụ thể.
 • Nó vẫn phải có mục đích trong bố cục trang.
 • Bạn nên tạo sự nhất quán và sử dụng các phần tử giao diện người dùng chung.
 • Sử dụng màu sắc và kết cấu một cách chiến lược.
 • Kiểm tra toàn bộ luồng của ứng dụng.
 • Các nhà thiết kế giao diện người dùng nên xem xét hành trình của người dùng cuối.

Cách cả hai thuật ngữ được sử dụng thay thế cho nhau

UX và UI là những thuật ngữ đã trở thành từ thông dụng ở cấp công ty. Thông thường, nhiều người trộn lẫn các thuật ngữ hoặc sử dụng chúng thay thế cho nhau.

Cách cả hai thuật ngữ được sử dụng thay thế cho nhau

Tuy nhiên, lĩnh vực UI / UX chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. Điều quan trọng là phải hiểu vai trò của từng nghề trong thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Nhiệm vụ chính của Nhà thiết kế UI là gì?

Nhiệm vụ chính của Nhà thiết kế giao diện người dùng là gì?

Chuyên gia Thiết kế giao diện người dùng cần phải làm việc để tạo ra các giao diện rõ ràng và trực quan.

Các nhà thiết kế giao diện người dùng tạo ra các giao diện nhất quán về phông chữ, biểu tượng, màu sắc, công cụ, vị trí nút và menu – được hỗ trợ bởi Hệ thống thiết kế tốt.

Do đó, khi các thay đổi được thực hiện đối với giao diện ban đầu với mục đích cải tiến. Không nên thực hiện các thay đổi quá mạnh để không gây nhầm lẫn cho người dùng.

Giao diện có chức năng đưa ra phản hồi tích cực cho người dùng trong mọi hành động và đây là trách nhiệm của người thiết kế.

Không thể có vấn đề thiếu phản ứng hoặc nhầm lẫn trong các lệnh.  

Việc phát triển một giao diện trực quan cũng rất cần thiết. Sản phẩm kỹ thuật số càng quen thuộc với công chúng thì càng tốt!

Nhiệm vụ là tạo một giao diện không cần hướng dẫn để sử dụng. Và ý tưởng là tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng. Để khách hàng biết chính xác cách tiến hành, một cách trực quan.

Mọi giao diện thành công đều hoạt động với hệ thống phân cấp thông tin, để không gây nhầm lẫn cho người dùng.

Lựa chọn phương tiện trực quan và không làm quá tải máy khách với quá nhiều dữ liệu là nhiệm vụ của nhà thiết kế.

Các quy tắc để phát triển giao diện người dùng tốt

Các quy tắc để phát triển giao diện người dùng tốt

Sự rõ ràng và khả năng tiếp cận

Việc phát triển một sản phẩm tập trung vào người dùng dựa trên việc tạo ra một giao diện rõ ràng và dễ tiếp cận.

Điều này có nghĩa là bất cứ ai đang sử dụng nó phải nhanh chóng tìm thấy những gì họ muốn một cách gần như tự nhiên.

Quy tắc này áp dụng cho việc tạo trò chơi, trang web, ứng dụng, bảng tính và bất kỳ sản phẩm nào khác.

Ngoài việc có một thanh công cụ có tổ chức, điều quan trọng là làm cho nút Trợ giúp. Hoặc Liên hệ hiển thị rõ ràng – để tạo điều kiện giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Nó có thể được sử dụng trong trường hợp nghi ngờ hoặc gặp khó khăn kỹ thuật. Để trao đổi với nhóm hỗ trợ.

Một mẹo quan trọng khác là giữ một trang có hướng dẫn với các câu hỏi. Và hướng dẫn chính cho người dùng giao diện.

Đừng tạo ra quá nhiều bất ngờ

Các sản phẩm kỹ thuật số cần có tính nhất quán và tiêu chuẩn hóa.

Ví dụ: nếu menu chính ở đầu trang, thì nó không thể trượt xuống cuối trang tiếp theo.

Phải tuân theo cùng một khuôn mẫu với các nguồn của các khu vực thiết yếu của sản phẩm này.

Tránh những bất ngờ khó chịu với các thư viện, menu. Và thanh toán gây ra khi giao diện không phù hợp với iOS hoặc Android.

Thực hiện tất cả các chăm sóc cần thiết!

Tạo giao diện đơn giản

Giao diện không phức tạp là một trong những quy tắc quan trọng để có trải nghiệm người dùng tốt.

Người dùng muốn nhận ra sản phẩm hoặc trang web của bạn khi họ xem nó. Vì vậy họ có thể di chuyển từ điểm này sang điểm khác mà không gặp khó khăn. Mà không cần phải suy nghĩ về việc sử dụng trang web hoặc ứng dụng.

Nếu vậy, hãy cung cấp tùy chọn về một chuyến tham quan ảo. Điều này thường rất tích cực trong một số trường hợp.

Cách người dùng sẽ tương tác

Một trong những quy tắc vàng của UI là lập kế hoạch trước khi chạy giao diện. Cần phải biết người dùng sẽ tương tác với giải pháp như thế nào.

Nó có đang trượt màn hình xuống không? Nó sẽ được bằng lệnh thoại? Nhấp vào một nút hoặc nhấn?

Giao diện được thiết kế sau khi nhà thiết kế xác định cách người dùng sẽ tương tác với sản phẩm. Dựa trên dữ liệu và các phân tích khác.

Xem một số công cụ mà nhà thiết kế sử dụng

Figma

Figma

Các Figma là một công cụ tuyệt vời với nhiều tính năng hữu ích, bao gồm chỉnh sửa. Nó là công cụ thiết kế giao diện đầu tiên trên trình duyệt.

Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà thiết kế nói chung cho các phản hồi, tạo mẫu và thiết kế giao diện.

Công cụ điều chỉnh các dự án theo sự thay đổi của màn hình, cho phép tái sử dụng các yếu tố. Để tạo thuận lợi cho công việc, trong số các tài nguyên khác.

InVision

InVision

Các Invision là phổ biến và sử dụng rộng rãi để tạo ra nguyên mẫu cho web. Công cụ này cho phép bạn chuyển đổi các tệp tĩnh thành các nguyên mẫu tương tác.

Nên làm việc theo nhóm, vì với hội đồng, bạn sẽ chia sẻ và nhận ý kiến ​​trực tiếp từ đồng nghiệp.

Công cụ này luôn được cập nhật với nhiều tính năng hơn. Và bạn có thể đăng ký phiên bản dùng thử miễn phí!

Zeplin

Zeplin

Các Zeplin là một công cụ thiết kế mà tạo ra tự động các thông số kỹ thuật. Và hướng dẫn của giao diện người dùng / A. Chủ yếu trong công tác thực hiện với các nhà phát triển đội front-end.

Với công cụ này, các nhà phát triển trong nhóm của bạn sẽ tiết kiệm thời gian. Vì chính nhóm sẽ chuyển đổi các dự án. Làm cho việc hợp tác với nhóm phát triển trở nên thiết thực hơn nhiều.

Adobe XD

Adobe XD

Các nhà thiết kế sử dụng Adobe XD rất nhiều để tạo ra các nguyên mẫu giao diện. Cho các ứng dụng, trang web và thậm chí cả các sản phẩm bằng lệnh thoại. 

Tính linh hoạt là điều gây ngạc nhiên nhất trong việc sử dụng công cụ. Với nhiều nguồn tài nguyên khác nhau để tạo nguyên mẫu. Sự hợp tác của các thành viên khác trong nhóm, chia sẻ và hiện thực hóa thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh.

Phương pháp thiết kế giao diện người dùng

Bây giờ bạn đã biết các công cụ thiết kế chính được sử dụng trên thị trường. Hãy xem các phương pháp được các chuyên gia trong lĩnh vực này sử dụng nhiều nhất.

 • Sơ đồ tổ chức – Nó được tạo ra để phân loại nội dung của sản phẩm kỹ thuật số của bạn. Và thông qua các danh mục này, các phần sẽ có liên quan với nhau.
 • Cơ cấu tổ chức – Người dùng có thể dự đoán nơi thông tin sẽ có sẵn trên giao diện nhờ cơ cấu tổ chức. Được tạo ra từ mối quan hệ của nội dung này với nội dung khác.
 • Các yếu tố của giao diện người dùng – Khả năng dự đoán của các yếu tố phải được ưu tiên trong các dự án do nhà thiết kế phát triển.
 • Wireframing – Ưu tiên nội dung và phân bổ không gian trên giao diện xảy ra thông qua hình minh họa hai chiều sử dụng wireframe. Lược đồ này cũng được sử dụng để hiểu hành vi của người dùng. Và chọn các chức năng có sẵn trong giao diện.

Xem thêm: SEMrush là gì?

(Visited 156 times, 3 visits today)
Call Now Button