Dịch vụ Content

Dịch vụ Content

Dịch vụ nội dung là gì?

Dịch vụ nội dung là gì?

Với việc chuyển đổi ECM sang dịch vụ Content. Gartner đã chia sẻ định nghĩa thị trường mới trong báo cáo của mình. Những điều bạn cần biết về nền tảng dịch vụ nội dung :

Dịch vụ nội dung (Dịch vụ Content) là một tập hợp các dịch vụ và dịch vụ vi mô. Được thể hiện dưới dạng một bộ sản phẩm tích hợp. Hoặc dưới dạng các ứng dụng riêng biệt chia sẻ các API và kho lưu trữ chung. Để khai thác các loại nội dung đa dạng và phục vụ nhiều khu vực. Nhiều trường hợp sử dụng trong một tổ chức.

Báo cáo của Gartner cũng chỉ ra rằng hoạt động quản lý. Cộng tác và phổ biến nội dung được thực hiện tốt nhất. Thông qua một bộ dịch vụ điều phối việc sử dụng nội dung. Với tất cả các bên – người dùng, hệ thống và ứng dụng.

Gợi ý: Dịch vụ phân tích website

Các yếu tố của dịch vụ Contnet

Các yếu tố của dịch vụ Contnet

Báo cáo của Gartner nói rằng các dịch vụ nội dung bao gồm các nền tảng, ứng dụng và thành phần:

Nền tảng dịch vụ nội dung

Theo báo cáo của Gartner, nền tảng dịch vụ nội dung đại diện cho sự phát triển của bộ ECM. Tập trung vào quản lý, quản trị và xử lý nội dung. Như báo cáo nêu rõ, nền tảng dịch vụ nội dung sẽ có kho lưu trữ riêng. Cũng có thể tích hợp các kho lưu trữ bên ngoài thông qua trình kết nối và API hoặc tích hợp đóng gói.

Các nhà cung cấp nền tảng dịch vụ nội dung cung cấp bộ tích hợp các dịch vụ liên quan. Đến nội dung, dịch vụ vi mô, kho lưu trữ và công cụ hỗ trợ sử dụng nội dung phổ biến. Các dịch vụ phổ biến có sẵn với các nền tảng này. Bao gồm quản lý tài liệu, tìm kiếm, lập chỉ mục, phân loại, nắm bắt, kiểm soát phiên bản, quy trình làm việc, quản lý hồ sơ, phân tích nội dung và hơn thế nữa.

Ứng dụng dịch vụ nội dung

Các ứng dụng dịch vụ nội dung dựa trên giải pháp tập trung vào các trường hợp sử dụng cụ thể. Ví dụ, giải pháp bảo lãnh phát hành cuộc sống của chúng tôi sẽ được coi là một ứng dụng của các dịch vụ nội dung. Những điều này cũng thường hoạt động để giải quyết những thách thức trong ngành hoặc kinh doanh cụ thể.

Các thành phần dịch vụ content

Các thành phần dịch vụ nội dung mở rộng khả năng của ứng dụng hoặc nền tảng mà bạn đang làm việc. Các thành phần bổ sung các chức năng cho ứng dụng, chẳng hạn như dấu trang tự động.

Dịch vụ nội dung: Một cảnh quan đang phát triển

Dịch vụ nội dung: Một cảnh quan đang phát triển

Sự chuyển đổi từ ECM sang các dịch vụ nội dung biểu thị sự chuyển đổi từ việc tập trung vào việc lưu trữ nội dung. Trong toàn doanh nghiệp sang việc sử dụng nội dung một cách chủ động – theo ngữ cảnh. Bởi các cá nhân và nhóm, cả bên trong và bên ngoài tổ chức.

Để tìm hiểu thêm về sự phát triển của ngành này và những nhân tố quan trọng trong không gian này. Hãy tải xuống Magic Quadrant của Gartner cho Nền tảng dịch vụ content.

Các lợi ích của Dịch vụ Nội dung là gì?

Các lợi ích của Dịch vụ Nội dung là gì?

Các nền tảng dịch vụ nội dung cho phép các tổ chức nhận ra giá trị đầy đủ của nội dung và dữ liệu mà họ có sẵn cho họ. Thay vì cô lập nội dung trong một kho lưu trữ riêng biệt, nơi rất khó truy cập và nằm ngoài ngữ cảnh, dịch vụ nội dung là một bước tiến quan trọng trong việc kết nối mọi người, quy trình và nội dung giữa các tổ chức — và với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác của họ. Các lợi ích chính bao gồm:

Trao quyền cho nhân viên tri thức

Phần mềm dịch vụ nội dung cho phép bạn cung cấp nội dung phù hợp đến đúng người vào đúng thời điểm. Người dùng có thể truy cập và tương tác với nội dung họ cần từ bên trong ứng dụng. Đang sử dụng thông qua các không gian làm việc tùy chỉnh. Các nền tảng dịch vụ nội dung tốt nhất cho phép phát triển các trình cắm thêm mã thấp. Hoặc không mã để tách trải nghiệm người dùng khỏi kho nội dung cơ bản. Người dùng hiện có quyền truy cập vào nội dung động và được cá nhân hóa trong bối cảnh các ứng dụng họ sử dụng hàng ngày.

Bất khả tri về kho lưu trữ

Mọi tổ chức lớn đều có thông tin được lưu giữ trong một số kho lưu trữ khác nhau. Thay vì cố gắng xác định, nắm bắt và tập trung tất cả nội dung đó. Nền tảng dịch vụ nội dung cho phép nội dung tồn tại ở nơi nó được tạo ra, nhưng được quản lý thích hợp và dễ dàng truy cập; phá bỏ các hầm chứa thông tin đã được xây dựng trong nhiều năm. Bằng cách có thể kiểm soát tốt hơn nhiều nội dung trải rộng trong tổ chức. Bạn có thể bắt đầu áp dụng phân tích nâng cao để cải thiện việc ra quyết định.

Cải thiện khả năng truy cập và chia sẻ thông tin

Các nền tảng dịch vụ nội dung tốt nhất đảm bảo rằng nội dung được “quản lý bẩm sinh”. Khả năng phân loại và siêu dữ liệu thông minh, tự động. Có nghĩa là bất kỳ phần nội dung nào cũng có thể được quản lý trong toàn bộ vòng đời của nó — từ khi tạo đến khi xử lý. Nó cho phép tất cả nội dung, dù nó cư trú ở đâu, được tìm kiếm và truy xuất một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Các dịch vụ quy trình trong một số giải pháp dịch vụ nội dung cho phép bạn tự động hóa và quản lý luồng nội dung trong và giữa các phòng ban — cũng như bên ngoài với khách hàng và đối tác — để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh cụ thể của bạn.

Tăng cường quản trị và tuân thủ thông tin

Một nền tảng dịch vụ nội dung toàn diện sẽ cung cấp một nguồn duy nhất, đáng tin cậy. Cung cấp quản lý hồ sơ tích hợp, quản lý siêu dữ liệu thông minh. Khả năng lưu trữ và tìm kiếm cũng như kiểm soát phiên bản đối với tất cả nội dung kinh doanh. Cho dù nó được lưu trữ trong chính nền tảng hay trong doanh nghiệp khác kho như Microsoft ® SharePoint ® , ứng dụng SAP ® , Salesforcehệ thống tệp hoặc email.

Bạn có thể tạo một nguồn chân lý duy nhất cho bất kỳ phần nội dung nào. Đảm bảo rằng tất cả hoạt động nội dung đều tuân thủ các chính sách và thủ tục quản lý thông tin nội bộ cũng như các quy định bên ngoài và nhiệm vụ của chính phủ.

Chuyển sang “Trên hết đám mây”

Các dịch vụ nội dung là một bước quan trọng trong việc chuyển quản lý nội dung sang đám mây. Các khả năng ECM mới này được cung cấp dưới dạng các dịch vụ dựa trên web. Các nền tảng dịch vụ nội dung có thể được triển khai nhanh chóng và có thể dễ dàng mở rộng. Các lợi ích của chúng có sẵn cho các ứng dụng doanh nghiệp tại chỗ. Đám mây và có thể được truy cập từ mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Tuy nhiên, các dịch vụ nội dung không có nghĩa là một bước đột ngột đối với ECM trên đám mây. Hầu hết các công ty sẽ yêu cầu nhiều hơn các giải pháp đám mây ECM. Các nền tảng dịch vụ nội dung tốt nhất cho phép tích hợp liền mạch các dịch vụ nội dung mới. Với các hệ thống ECM tại chỗ hiện có để cung cấp các dịch vụ nội dung kết hợp

Xem thêm: Các gói SEO giá rẻ

Chat Facebook