Cách sử dụng chú thích Google Analytics

Cách sử dụng chú thích Google Analytics

Khi bạn đang xem dữ liệu bên trong Google Analytics. Có thể khó nhớ chính xác những gì đang xảy ra vào những ngày cụ thể. Bạn có thể thấy lưu lượng truy cập tăng đột biến cho một chiến dịch. Hoặc giảm theo mùa cho một kỳ nghỉ lễ ở địa phương. Bạn có thể mở lịch của mình để đối sánh ngày với hoạt động. Nhưng nếu bạn giống tôi, thì bạn có thể không lưu trữ ngày của mọi chiến dịch ở một vị trí để dễ dàng truy cập và xem xét. Chúng tôi sử dụng chú thích Google Analytics với các chiến dịch Dịch vụ SEO. Và Quản lý PPC của mình để ghi nhận các thay đổi. Và để có thể kiểm tra hiệu quả của các thay đổi được thực hiện.

Điều quan trọng là phải biết liệu những thay đổi của bạn có tác động tích cực đến chiến lược của bạn hay không. Đó là nơi mà các chú thích trong Google Analytics trở nên hữu ích. Để lại chú thích trong Google Analytics cung cấp ngữ cảnh bạn cần để thực hiện phân tích của mình. Theo thời gian, những mô phỏng này trở nên hữu ích hơn khi bạn đang xem dữ liệu cũ hơn. Nơi hoàn cảnh của chiến dịch đã để lại trong trí nhớ của bạn từ lâu.

Đọc thêm  Hướng dẫn sử dụng Ahrefs

Các bài viết liên quan:

Chú thích Google Analytics là gì?

Chú thích Google Analytics là gì?

Chú thích là những ghi chú ngắn mà bạn có thể thêm vào các ngày trong báo cáo phân tích Google của mình. Bạn có thể sử dụng chúng để ghi lại mức tăng đột biến về lưu lượng truy cập cho một chiến dịch tiếp thị cụ thể để sau đó khi nhìn lại dữ liệu, bạn sẽ thấy dễ hiểu hơn.

Có thể tạo các chú thích riêng tư chỉ hiển thị khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google Analytics của mình.

Nếu bạn phải Cộng tác quyền truy cập vào Google Analytics cho các tài khoản khác. Bạn có tùy chọn tạo các chú thích được chia sẻ mà bất kỳ ai có quyền truy cập vào chế độ xem báo cáo đều có thể nhìn thấy. Có thể bắt đầu các chú thích quan trọng. Mỗi chú thích là một chiếc váy được sử dụng để tạo ra chúng. Cũng có thể chỉnh sửa và xóa chú thích

Cách thêm chú thích trong Google Analytics

Để tạo chú thích trong Google Analytics, hãy tìm tab nhỏ bên dưới dòng thời gian.

 •  Nhấp vào “+ Tạo chú thích mới”
 •  Chọn ngày cho chú thích.
 •  Nhập ghi chú của bạn.
 • Chọn khả năng hiển thị của chú thích. Nếu bạn chỉ có quyền truy cập “Đọc và phân tích”, bạn sẽ chỉ có thể tạo các chú thích riêng tư.
 • Nhấp vào để lưu.”
Đọc thêm  Công cụ quản trị của Ahrefs

Sau khi chú thích được lưu, bạn sẽ thấy một biểu tượng nhỏ trên dòng thời gian. Cho phép bạn thấy rằng có một ghi chú được đính kèm với ngày tháng.

Gợi ý:

Khi nào sử dụng chú thích

Bạn nên sử dụng chú thích để Đánh dấu bất kỳ ngày quan trọng nào trong báo cáo của mình. Vì chú thích cung cấp ngữ cảnh, hãy tạo chúng cho bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn. Bất kỳ thứ gì gây ra tăng hoặc giảm lưu lượng truy cập đều cần thiết để thêm dưới dạng chú thích. Chúng bao gồm những thứ như:

 • Email các chiến dịch bạn đã gửi
 • Các chiến dịch tiếp thị bạn đã khởi chạy
 • Bất kỳ quảng cáo ngoại tuyến nào bạn đang thực hiện để tiếp cận nhiều đối tượng
 • Bất kỳ thay đổi quan trọng nào trên trang web bao gồm khởi chạy trang web được thiết kế lại. Hoặc thêm một lượng lớn nội dung mới
 • Bất kỳ chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số nào
 • Các sự kiện theo mùa và các ngày lễ
 • Sự cố trang web và sự cố máy chủ

Hạn chế của chú thích Google Analytics

Hạn chế của chú thích Google Analytics

Chú thích là một cách tuyệt vời để cung cấp địa chỉ liên hệ, nhưng có một số hạn chế đối với tính năng này.

Đọc thêm  Kiểm tra an toàn trang web

 Tại thời điểm này, các chú thích không được bao gồm khi bạn xuất báo cáo của mình. Khi bạn chọn tùy chọn xuất PDF, bạn sẽ thấy một biểu tượng nhỏ cho biết rằng có chú thích ở đó. Nhưng bạn không nhận được thông tin chi tiết về nó.

Bạn chỉ có thể tạo chú thích cho những ngày cụ thể. Không có tùy chọn để bao gồm thời gian hoặc tạo chú thích cho một tuần, tháng hoặc phạm vi ngày tùy chỉnh. Điều này có thể khá khó chịu khi bạn có các chiến dịch chạy trong nhiều tuần cùng một lúc.

Không có tùy chọn để tự động nhập các chú thích từ Lịch Google. Điều này sẽ thật tuyệt vời đối với những người giữ Lịch Google của tất cả các chiến dịch của họ. Vì nó sẽ giúp việc tạo chú thích đơn giản hơn nhiều.

Chat Facebook