Quản lý Google Analytics

Chúng tôi sẽ đi sâu vào phân tích trang web của bạn để tìm các cơ hội có thể đưa lưu lượng truy cập của bạn lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Các bài viết liên quan:

Những gì bạn muốn là đạt được kết quả. Chúng tôi cũng muốn điều đó – bởi vì nếu chúng tôi không tạo ra kết quả, bạn có thể sẽ không tiếp tục trả tiền cho chúng tôi.

 Là một phần của dịch vụ quản lý Google Analytics, chúng tôi kiểm tra số liệu thống kê của khách hàng vào mỗi buổi sáng, lưu ý những điều như:

  • thiết kế web và mô hình thiết bị xây dựng thương hiệu
  • Các trang đích phổ biến (cho lưu lượng truy cập không phải trả tiền, tìm kiếm và giới thiệu)
  • Các trang dành nhiều thời gian nhất / ít nhất trên trang web
  • Giới thiệu các nguồn lưu lượng truy cập (và những khách truy cập đó ở lại trang web trong bao lâu)
  • Tỷ lệ nhấp
  • Mục tiêu và chuyển đổi
  • Lưu lượng truy cập mạng xã hội (và tất nhiên, thời gian dành cho trang web)
  • Các blog phổ biến nhất
  • Lưu lượng truy cập tìm kiếm, bao gồm các từ khóa phổ biến và từ khóa mới mà bạn đang xếp hạng
Đọc thêm  Loại bỏ liên kết và loại bỏ liên kết ngược

Quản lý Google Analytics có nghĩa là Xu hướng nổi bật.

Các blog bao gồm các chủ đề nhất định có nhận được nhiều lưu lượng truy cập hoặc thời gian trên trang web hơn những blog khác không? 

Nếu vậy, đó là dấu hiệu cho thấy chúng tôi nên sản xuất nhiều nội dung hơn dựa trên chủ đề đó.

Một blog cụ thể có nhận được rất nhiều lưu lượng truy cập mạng xã hội không?

 Nếu vậy, chúng ta hãy xem xét lại blog để xác định lý do tại sao nó lại phổ biến như vậy – và sau đó cố gắng tái tạo lại điều kỳ diệu đó với các bài đăng trong tương lai.

Tất cả điều này dẫn đến nhiều nội dung có giá trị hơn cho khách truy cập trang web của bạn.

Và khi bạn có nội dung hấp dẫn, được tối ưu hóa chuyển đổi có liên quan đến đối tượng mục tiêu, khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn sẽ thích bạn và thương hiệu của bạn hơn một chút. Điều đó có nghĩa là doanh thu và lợi nhuận nhiều hơn.

Chat Facebook