CSS là gì ? vai trò trong website

CSS là viết tắt của “Cascading Style Sheets” là một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để miêu tả cách mà một tài liệu HTML được hiển thị trên trình duyệt web. Nó được sử dụng để tạo ra các trang web với bố cục, màu sắc và kiểu dáng khác nhau. CSS được sử dụng để tách biệt phần giao diện của trang web khỏi nội dung của trang, giúp cho việc thay đổi giao diện trang web trở nên dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian hơn so với việc thay đổi từng phần của HTML.

Các bài viết liên quan:

CSS được sử dụng để làm gì?

CSS được sử dụng để tạo ra các trang web với giao diện đẹp và chuyên nghiệp. Một số công dụng cụ thể của CSS là:

 1. Thiết lập kiểu dáng: CSS được sử dụng để thiết lập kiểu dáng cho các phần tử HTML, chẳng hạn như font, màu sắc, kích thước và khoảng cách giữa các phần tử.
 2. Định vị: CSS cung cấp các thuộc tính để điều chỉnh vị trí và bố cục của các phần tử HTML trên trang web, giúp bạn tạo ra các bố cục phức tạp và đáp ứng.
 3. Hiệu ứng: CSS cho phép bạn tạo ra các hiệu ứng trực quan trên trang web của bạn, chẳng hạn như chuyển động, đổ bóng, đường viền và thay đổi màu sắc.
 4. Đáp ứng: CSS cho phép bạn thiết lập các kiểu dáng để trang web của bạn đáp ứng với các kích thước màn hình khác nhau, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng trên các thiết bị di động và máy tính bảng.
 5. Tách biệt giao diện: CSS cho phép bạn tách biệt giao diện và nội dung của trang web, giúp bạn dễ dàng thay đổi kiểu dáng của trang web mà không làm ảnh hưởng đến nội dung của trang.

Có những phiên bản CSS nào

Hiện nay, có ba phiên bản chính của CSS, đó là:

 1. CSS1: Được giới thiệu lần đầu vào năm 1996, CSS1 là phiên bản đầu tiên của CSS. Phiên bản này cung cấp một tập hợp các thuộc tính đơn giản để định dạng các phần tử HTML và chỉ hỗ trợ một số lượng giới hạn các kiểu dáng.
 2. CSS2: Được giới thiệu vào năm 1998, CSS2 là phiên bản tiếp theo của CSS và bổ sung thêm nhiều tính năng mới, chẳng hạn như hỗ trợ vị trí tuyệt đối, các phương pháp định vị mới, các thuộc tính hiệu ứng mới và nhiều hơn nữa.
 3. CSS3: CSS3 là phiên bản hiện tại của CSS, được giới thiệu vào năm 1999 và đang được phát triển liên tục. CSS3 cung cấp nhiều tính năng mới hơn, chẳng hạn như đổ bóng, đường viền, gradient, đồ họa, định dạng đa cột và nhiều hơn nữa. Phiên bản này cũng được hỗ trợ tốt hơn trên các trình duyệt hiện đại.

Các thành phần cơ bản của một đoạn CSS là gì?

Một đoạn CSS bao gồm các thành phần cơ bản sau:

 1. Selector: Selector là phần của CSS xác định các phần tử HTML mà bạn muốn áp dụng kiểu dáng. Selector có thể là tên phần tử, lớp, ID hoặc các thuộc tính khác của phần tử.
 2. Declaration Block: Declaration block là một khối chứa các khai báo CSS. Khối này bao gồm tất cả các thuộc tính CSS mà bạn muốn áp dụng cho các phần tử được chọn.
 3. Property: Property là các thuộc tính của CSS, xác định các kiểu dáng cho các phần tử HTML được chọn. Ví dụ: font-size, color, background-color, padding, margin, border, …
 4. Value: Value là giá trị được gán cho mỗi thuộc tính CSS. Ví dụ: giá trị cho thuộc tính font-size có thể là 12px, 1.2em hoặc medium.

Ví dụ về một đoạn CSS:

h1 {

  font-size: 24px;

  color: #333;

  text-align: center;

}
 • Selector: h1
 • Declaration Block: { font-size: 24px; color: #333; text-align: center; }
 • Property: font-size, color, text-align
 • Value: 24px, #333, center

Các phương thức để sử dụng CSS trên một trang web là gì?

Có ba phương thức để sử dụng CSS trên một trang web, đó là:

 1. Inline CSS: Phương thức này cho phép bạn áp dụng kiểu dáng CSS trực tiếp vào một phần tử HTML bằng cách sử dụng thuộc tính style. Ví dụ:
<p style="color: red; font-size: 16px;">Đây là nội dung với kiểu chữ đỏ và kích thước 16px</p>
 1. Internal CSS: Phương thức này cho phép bạn đặt các khai báo CSS vào trong thẻ <style> của trang HTML. Các khai báo này sẽ áp dụng cho tất cả các phần tử HTML trong trang đó. Ví dụ:
<head>

  <style>

    p {

      color: red;

      font-size: 16px;

    }

  </style>

</head>

<body>

  <p>Đây là nội dung với kiểu chữ đỏ và kích thước 16px</p>

</body>
 1. External CSS: Phương thức này cho phép bạn tạo một tệp CSS riêng biệt và liên kết nó với trang HTML bằng thẻ <link>. Với phương thức này, bạn có thể tái sử dụng các kiểu dáng cho nhiều trang HTML khác nhau. Ví dụ:

Trong file style.css:

p {

  color: red;

  font-size: 16px;

}

Trong file index.html:

<head>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

  <p>Đây là nội dung với kiểu chữ đỏ và kích thước 16px</p>

</body>

Có những tính năng CSS phổ biến nào và chúng được sử dụng để làm gì?

Có nhiều tính năng CSS phổ biến, mỗi tính năng có chức năng và ứng dụng khác nhau. Dưới đây là một số tính năng CSS phổ biến và chúng được sử dụng để làm gì:

 1. Box Model: Box model định nghĩa kích thước và định vị của mỗi phần tử HTML trong trang web. Box model bao gồm các phần: margin, border, padding, và content. Box model được sử dụng để thiết kế giao diện trang web, tạo khoảng cách giữa các phần tử và định dạng kích thước của chúng.
 2. Typography: CSS cung cấp nhiều thuộc tính để định dạng văn bản trên trang web, bao gồm font family, font size, font weight, text-align, text-decoration và nhiều hơn nữa. Typography được sử dụng để thiết kế kiểu chữ và định dạng nội dung trên trang web.
 3. Background and Color: CSS cho phép bạn thay đổi màu nền và màu chữ của các phần tử trên trang web. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính như background-color, color để định dạng màu sắc cho các phần tử trên trang web.
 4. Responsive Design: CSS cũng hỗ trợ thiết kế web đáp ứng (responsive design) để trang web của bạn hiển thị đẹp và tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau. Điều này được thực hiện thông qua sử dụng các tính năng như media queries và flexbox để tự động điều chỉnh bố cục và kích thước của trang web tùy thuộc vào kích thước màn hình của thiết bị.
 5. Animation and Transition: CSS cũng cung cấp tính năng cho phép tạo hiệu ứng chuyển động và hiệu ứng thay đổi trên trang web, bao gồm animation và transition. Tính năng này được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng tuyệt vời, điều hướng trang web và tăng trải nghiệm người dùng.

Làm thế nào để sử dụng CSS để định dạng và bố trí trang web?

Để sử dụng CSS để định dạng và bố trí trang web, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Liên kết tệp CSS: Trong thẻ <head> của tài liệu HTML, bạn cần thêm thẻ <link> để liên kết đến tệp CSS. Thẻ <link> có các thuộc tính href để chỉ định đường dẫn tới tệp CSS, rel để chỉ định loại tệp tin và type để chỉ định kiểu MIME của tệp tin. Ví dụ:
<head>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

</head>
 1. Chọn phần tử HTML để định dạng: Bạn cần chọn phần tử HTML mà bạn muốn định dạng bằng cách sử dụng các bộ chọn CSS. Các bộ chọn CSS có thể được sử dụng để chọn phần tử HTML theo tên lớp, tên thẻ, ID hoặc thuộc tính.
 2. Định dạng phần tử HTML: Bạn có thể sử dụng các thuộc tính CSS để định dạng phần tử HTML được chọn. Các thuộc tính CSS bao gồm font, color, background-color, margin, padding, width, height, border, text-align, và nhiều hơn nữa. Các giá trị cho các thuộc tính CSS được đặt trong cặp ngoặc nhọn {} và cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;). Ví dụ:
h1 {

  color: blue;

  font-size: 24px;

  margin-bottom: 20px;

}
 1. Sử dụng bố cục CSS: Bố cục CSS giúp bạn định dạng và bố trí các phần tử HTML trên trang web. Các tính năng của bố cục CSS bao gồm flexbox, grid, float, position, display và nhiều hơn nữa. Ví dụ:
.container {

  display: flex;

  justify-content: center;

  align-items: center;

}

.box {

  width: 100px;

  height: 100px;

  background-color: red;

  margin: 10px;

}

Trên đây là một số bước cơ bản để sử dụng CSS để định dạng và bố trí trang web. Tuy nhiên, CSS là một công cụ rất đa dạng và phức tạp, có thể cần thời gian để học và hiểu rõ hơn về các tính năng của nó.

Có những lưu ý gì khi thiết kế đồ họa với CSS?

Khi thiết kế đồ họa với CSS, có một số lưu ý cần lưu ý để đảm bảo rằng đồ họa được thiết kế tốt và hoạt động tốt trên các trình duyệt khác nhau. Sau đây là một số lưu ý quan trọng:

 1. Sử dụng đơn vị đo đúng: Khi thiết kế với CSS, bạn cần sử dụng đơn vị đo đúng để đảm bảo rằng các phần tử đồ họa sẽ hiển thị đúng trên mọi màn hình và trình duyệt. Sử dụng đơn vị px cho kích thước có thể dẫn đến lỗi khi hiển thị trên các màn hình có độ phân giải khác nhau.
 2. Tối ưu hóa hình ảnh: Sử dụng các công cụ để tối ưu hóa kích thước và định dạng hình ảnh để tăng tốc độ tải trang và tiết kiệm băng thông.
 3. Kiểm tra độ tương thích: Đảm bảo rằng đồ họa của bạn hoạt động đúng trên tất cả các trình duyệt phổ biến. Kiểm tra trang của bạn trên các trình duyệt khác nhau và giải quyết các sự khác biệt để đảm bảo rằng trang của bạn sẽ hoạt động tốt trên mọi nền tảng.
 4. Sử dụng CSS Grid và Flexbox: Các tính năng bố cục như CSS Grid và Flexbox có thể giúp bạn tạo bố cục đồ họa linh hoạt và đáp ứng tốt trên các màn hình khác nhau.
 5. Sử dụng Animation và Transition: Sử dụng các tính năng Animation và Transition của CSS để thêm hiệu ứng động vào đồ họa của bạn.
 6. Sử dụng CSS preprocessor: Sử dụng CSS preprocessor như Sass hay Less để viết CSS hiệu quả hơn và dễ bảo trì hơn.
 7. Thực hiện kiểm tra chéo trình duyệt: Kiểm tra đồ họa trên nhiều trình duyệt và các phiên bản khác nhau để đảm bảo tính tương thích cao.

Những lưu ý trên là quan trọng để đảm bảo rằng đồ họa của bạn hoạt động tốt và hiển thị đẹp trên mọi nền tảng và trình duyệt.

Làm thế nào để tối ưu hóa CSS cho hiệu suất tải trang?

Tối ưu hóa CSS là một phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất tải trang. Dưới đây là một số cách để tối ưu hóa CSS:

 1. Giảm kích thước tập tin CSS: Sử dụng các công cụ để loại bỏ các phần CSS không cần thiết và giảm kích thước tập tin CSS. Bạn có thể sử dụng các trình biên tập CSS như Visual Studio Code hay Sublime Text để loại bỏ các đoạn mã CSS không sử dụng đến.
 2. Sử dụng các tệp CSS nén: Sử dụng các tệp CSS được nén có thể giúp giảm kích thước tập tin CSS. Các tệp CSS nén giảm kích thước bằng cách loại bỏ các khoảng trắng, dấu xuống dòng và các phần CSS không cần thiết khác.
 3. Sử dụng CSS inline: Sử dụng CSS inline để giảm số lượng các yêu cầu HTTP. Tuy nhiên, đối với các trang web lớn, sử dụng CSS inline có thể trở nên khó quản lý.
 4. Sử dụng CSS framework: Sử dụng CSS framework như Bootstrap, Foundation hay Materialize để giảm thiểu việc viết CSS từ đầu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng framework sẽ tạo ra nhiều mã CSS không cần thiết, ảnh hưởng đến kích thước tập tin CSS.
 5. Sử dụng kỹ thuật trình duyệt: Sử dụng kỹ thuật trình duyệt để tải các tệp CSS không đồng bộ. Bằng cách này, trang web có thể hiển thị trên trình duyệt trước khi hoàn tất việc tải tập tin CSS.
 6. Sử dụng CDN: Sử dụng các dịch vụ CDN để tải tập tin CSS. CDN có thể cung cấp tập tin CSS nhanh hơn và tối ưu hóa quy trình tải trang.
 7. Giảm số lượng lần tải CSS: Giảm số lượng lần tải tập tin CSS bằng cách sử dụng bộ nhớ cache trên trình duyệt hoặc sử dụng các phương thức để chỉ tải CSS khi cần thiết.

Những cách trên sẽ giúp tối ưu hóa CSS và cải thiện hiệu suất tải trang của trang web của bạn.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Call Now Button