Danh mục: Công cụ SEO

Cách sử dụng chú thích Google Analytics

Cách sử dụng chú thích Google Analytics

Khi bạn đang xem dữ liệu bên trong Google Analytics. Có thể khó nhớ chính xác những gì đang xảy ra vào những ngày cụ thể. Bạn có thể thấy lưu lượng truy cập tăng đột biến cho một chiến dịch. Hoặc giảm theo mùa cho một kỳ nghỉ lễ ở địa phương. Bạn có […]

Thuật toán của Google

Thuật toán của Google

Cách hoạt động của thuật toán Google Thuật toán của Google là một chuỗi các thao tác chịu trách nhiệm xếp hạng các trang kết quả tìm kiếm. Để làm được điều này, cần tính đến một số tiêu chí lựa chọn tập trung vào chất lượng (các yếu tố xếp hạng) để cung cấp […]

Chat Facebook