Sitemaps – sơ đồ trang web

sitemaps chứa danh sách các trang trong một trang web. sitemaps có thể tồn tại ở dạng có thể truy cập được đối với trình thu thập thông tin, con người hoặc cả hai. Thông thường, sitemaps có tính chất phân cấp.

 Mục đích của sitemaps là hiển thị, cách trang web được tổ chức ngoài điều hướng và ghi nhãn. Nó cung cấp sự rõ ràng về mối quan hệ giữa các các trang và thành phần của trang web. Một số loại sitemaps, chẳng hạn như sitemaps XML, cung cấp thông tin bổ sung về các trang trong trang web, chẳng hạn như bản cập nhật cuối cùng và tần suất cập nhật.

 sitemaps cho các công cụ tìm kiếm biết về loại nội dung trên các trang được liệt kê: ví dụ: âm thanh, video hoặc hình ảnh. Thông tin được hiển thị về hình ảnh hoặc nội dung video loại có thể bao gồm thời lượng video, danh mục, xếp hạng độ tuổi, mô tả hình ảnh, loại và chi tiết cấp phép.

Các bài viết liên quan:

 Trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm (còn được gọi là bot hoặc trình thu thập thông tin) quét và khám phá hầu hết các trang web các trang. Tuy nhiên, các liên kết bị hỏng có thể làm ngưng trệ việc khám phá một số trang. Một trang web có thể chứa rất nhiều trang, một lượng lớn nội dung được lưu trữ riêng biệt hoặc các trang được khởi chạy gần đây cần được thu thập thông tin, hoặc có thể có các liên kết bên ngoài trỏ đến nó. Ngoài ra, một trang web có thể có nội dung trực quan phong phú chẳng hạn như các tệp phương tiện cần được thu thập thông tin. Nếu công cụ tìm kiếm không thu thập thông tin sâu một trang web, những trang đó không nằm ở đầu SERPs.

 Không có gì đảm bảo rằng tất cả các mục trong sitemaps sẽ nhận được hiển thị nâng cao hoặc được thu thập thông tin, nhưng cung cấp sitemaps là một phương pháp hay vì nó chắc chắn dễ dàng hơn cho các công cụ tìm kiếm.

 Các loại sitemaps

 Có hai loại sitemaps:

  • sitemaps XML
  • sitemaps HTML

 Sơ đồ trang XML có định dạng XML được thiết kế riêng cho các công cụ tìm kiếm. Nó được sử dụng để chỉ ra thông tin về các trang khác nhau. Tuy nhiên, nó không thân thiện với người dùng, bởi vì nó phục vụ cho các công cụ tìm kiếm chứ không phải cho người dùng. Sơ đồ trang XML làm sáng tỏ về thông tin chẳng hạn như mối quan hệ giữa các trang, lịch sử cập nhật của chúng và tần suất chúng được cập nhật.

Đọc thêm  Kết hợp Email marketing và SEO

Mặt khác, sitemaps HTML thân thiện với người dùng và được điều chỉnh cho phù hợp với người dùng. Nó giúp họ tìm thấy trang chứa nội dung mà họ đang tìm kiếm. Bởi vì nó thân thiện với người dùng, nó cũng làm cho trang web dễ tiếp cận hơn với nhện.

  Bạn cần nhớ rằng sitemaps XML phục vụ cho trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm, trong khi sitemaps HTML phục vụ cho người dùng. Ngoài ra, sitemaps HTML không được hỗ trợ trong tiện ích Google Search Console.

Sự khác biệt giữa sitemaps HTML và XML

  Như đã đề cập trước đó, sitemaps XML được phát triển cho các trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm và chứa URL trang của trang web cùng với thông tin bổ sung như lịch sử cập nhật. Liệt kê 6-1 hiển thị sitemaps XML được tạo cho một trong các trang web khách hàng của chúng tôi,  Liệt kê 6-1. sitemaps XML mẫu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
 <url>
 <loc>http://www.websitehcm.com/</loc>
 <lastmod>2016-03-12</lastmod>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.5</priority>
 </url>
 <url>
 <loc>http://www.websitehcm.com/about.html</loc>
 <lastmod>2016-03-12</lastmod>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.5</priority>
 </url>
 <url>
 <loc>http://www.websitehcm.com/solution.html</loc>
 <lastmod>2016-03-12</lastmod>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.5</priority>
 </url>
 <url>
 <loc>http://www.websitehcm.com/sns.html</loc>
 <lastmod>2016-03-12</lastmod>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.5</priority>
 </url> 

<url>
 <loc>http://www.websitehcm.com/partners.html</loc>
 <lastmod>2016-03-12</lastmod>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.5</priority>
 </url>
 <url>
 <loc>http://www.websitehcm.com/training.html</loc>
 <lastmod>2016-03-12</lastmod>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.5</priority>
 </url>
 <url>
 <loc>http://www.websitehcm.com/resource.html</loc>
 <lastmod>2016-03-12</lastmod>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.5</priority>
 </url>
 <url>
 <loc>http://www.websitehcm.com/login.html</loc>
 <lastmod>2016-03-12</lastmod>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.5</priority>
 </url>
</urlset> 

sitemaps HTML cung cấp một danh sách được lập chỉ mục về nội dung của trang web cùng với điều hướng của trang web. Danh sách như vậy làm tăng khả năng truy cập của trang web từ cả hai quan điểm của người dùng và công cụ tìm kiếm. Ví dụ: nó giúp người dùng đang duyệt trang web bằng cách cung cấp danh sách các trang web, điều này có thể tiết kiệm thời gian cho người dùng đang tìm kiếm cho một trang cụ thể.

  Liệt kê 6-2 hiển thị sitemaps HTML cho cùng một trang web được sử dụng trong danh sách trước đó.

  Liệt kê 6-2. sitemaps HTML mẫu

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Sitemap</title>
</head>
<body>
<a href="http://www.websitehcm.com/">Techvictus</a>
<ul>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/about.html">Techvictus</a></li>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/solution.html">Techvictus</a></li>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/sns.html">Techvictus</a></li>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/partners.html">Techvictus</a></li>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/training.html">Techvictus</a></li> 

<li><a href="http://www.websitehcm.com/resource.html">Techvictus</a></li>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/login.html">Techvictus</a></li>
</ul>
</body>
</html> 

Đưa ra lựa chọn   Bạn nên sử dụng cả sơ đồ trang XML và HTML cho trang web của mình. sitemaps XML cung cấp cho các công cụ tìm kiếm thông tin liên quan đến tất cả các trang trên một trang web. Họ cũng bao gồm các trang không được kết nối trực tiếp với trang chủ, chẳng hạn như các bài đăng.

  Mặt khác, các sơ đồ trang HTML chứa danh sách các trang cùng với các liên kết của chúng. Cái này cho phép người dùng truy cập các trang cụ thể trên trang web của bạn, loại bỏ sự phức tạp khi điều hướng thông qua tất cả các trang. Ngoài ra, một danh sách như vậy giúp theo dõi những trang nào đang được truy cập hầu hết bởi người dùng.

Đọc thêm  Lý do bạn nên đầu tư vào Digital Marketing

Tạo sitemaps

  Sau khi đọc các phần trước, bạn có thể sẵn sàng thêm sơ đồ trang vào trang web của mình.

Trong phần này, bạn tạo một sitemaps HTML cho http://www.websitehcm.com/ trang mạng. Liệt kê 6-3 hiển thị đánh dấu sơ đồ trang HTML cho trang web.

  Liệt kê 6-3. Tạo sitemaps HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sitemap</title>
</head>
<body>
<a href="http://www.websitehcm.com/">Techvictus</a>
<ul>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/about.html">Techvictus:About us</a></li>
<li>< a href="http://www.websitehcm.com/solution.html">Techvictus:Solutions
</a></li>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/sns.html">Techvictus:Service and
Solutions</a></li>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/partners.html">Techvictus:Partners
</a></li>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/training.html">Techvictus:Training
</a></li>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/resource.html">Techvictus:Resource
</a></li>
<li><a href="http://www.websitehcm.com/login.html">Techvictus:Login</a></li>
</ul>
</body>
</html> 

sitemaps HTML này cho phép người dùng tìm thấy đường dẫn chính xác đến nội dung mà họ đang có tìm kiếm. Nếu bạn muốn biết thông tin liên quan đến tổ chức, bạn có thể nhấp vào Giới thiệu Liên kết của chúng tôi được liệt kê trong sitemaps. sitemaps này sử dụng thẻ <br> (break). Thay vì <br>, bạn cũng có thể sử dụng thẻ danh sách không có thứ tự (<ul>); nó phụ thuộc vào sở thích của bạn.

  Có rất nhiều công cụ tạo sitemaps miễn phí trên web. Cho trang web đã đề cập trước đây, chúng tôi đã sử dụng công cụ được tìm thấy tại http://www.sitemapdoc.com/

(xem Hình 6-1).

Hình 6-1. Giao diện công cụ trực tuyến tại sitemapdoc.com

  Nhập URL của trang web mà bạn muốn có sitemaps, với các bộ lọc bổ sung như như kiểm tra hình ảnh và loại trừ. Sau khi bạn nhập tất cả các thông tin liên quan, hãy nhấp vào Nút Tạo Bản đồ. Hình 6-2 cho thấy kết quả đầu ra.

Hình 6-2. Đầu ra của trình tạo sitemaps

  Bạn có tùy chọn để trích xuất các phiên bản XML, HTML hoặc văn bản của sitemaps bằng cách nhấp vào các nút tương ứng trên danh sách trang. Nếu bạn nhấp vào nút sitemaps XML, bạn xem kết quả được hiển thị trong Hình 6-3.

Hình 6-3. sitemaps XML đã tạo

Khi sitemaps được tạo, nó có thể được chỉnh sửa, sao chép và tải lên máy chủ trang web. Theo mặc định, bạn cần tải XML này lên thư mục gốc của trang web của mình. nếu bạn muốn tải nó lên ở nơi khác, bạn cần thêm một mục nhập trong tệp robots.txt để tìm kiếm động cơ có thể đạt được thông tin này. Nếu bạn tạo một sitemaps HTML, bạn có thể liên kết nó với chân trang của trang web của bạn để người dùng có thể dễ dàng điều hướng đến một trang web cụ thể.

 Trình tạo sitemaps Phổ biến

 Tạo sơ đồ trang cho một trang web nhỏ thường không tốn thời gian. Tuy nhiên, điều này có thể là một hoạt động rất tốn thời gian đối với các trang web lớn, phức tạp. Hướng dẫn thực hiện Việc tạo sơ đồ trang trên các trang web như vậy không chỉ tốn kém về mặt thời gian mà còn cũng dễ bị sai sót. Trong những tình huống như vậy, trình tạo sitemaps rất hữu ích. sitemaps

Đọc thêm  Làm thế nào để tìm một công ty SEO tốt trong ngành của bạn

Trình tạo là một công cụ lấy URL của trang web làm đầu vào. Sau đó, nó sẽ quét trang web và liệt kê tất cả các trang mà nó chứa ở định dạng XML hoặc HTML. Phần này xem xét một số trình tạo sơ đồ trang được sử dụng rộng rãi.

MindNode

MindNode là một công cụ trực quan chỉ dành riêng cho các thiết bị của Apple (xem Hình 6-4). Bạn có thể xây dựng sitemaps cũng như lập kế hoạch cho các dự án của bạn một cách trực quan hấp dẫn bằng cách sử dụng tiện ích này. Duy nhất ràng buộc là bạn xuất sang XML. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng PDF, hình ảnh hoặc văn bản đơn giản phiên bản được tạo bằng ứng dụng này.

Hình 6-4. MindNode

WriteMaps

WriteMaps là một tiện ích hiệu quả để tạo sơ đồ trang trực tuyến (xem Hình 6-5). Bạn có thể tạo ba sitemaps miễn phí bằng một tài khoản. Nhân vật trực quan của nó giúp bạn tạo sitemaps cũng như tùy chỉnh màu sắc, nội dung trang bản đồ và dễ dàng định dạng nội dung.

Các sitemaps đã tạo có thể được xuất dưới định dạng PDF cũng như XML.

Dyno Mapper

Dyno Mapper là một hệ sinh thái tuyệt vời được sử dụng để tạo sitemaps (xem Hình 6-6). Trong ngoài việc tạo sitemaps, nó cung cấp các tính năng như hỗ trợ Google Analytics, kiểm tra khả năng truy cập trang web và theo dõi từ khóa giúp thúc đẩy các dự án SEO của bạn đáng kể. Nó đi kèm với chức năng kéo và thả, nó có thể phát hiện các liên kết bị hỏng và nó cung cấp hỗ trợ đám mây với đầu vào kiểm tra nội dung thường xuyên.

Hình 6-6. Dyno Mapper

Tóm lược

Chương này đã cung cấp cho bạn tổng quan chung về sitemaps, các loại sitemaps khác nhau và

một số công cụ trực tuyến có thể hỗ trợ bạn trong việc tạo các sitemaps trực quan, tương tác. Tiếp theo

chương này sẽ xem xét các chiến lược từ khóa và một số yếu tố bắt buộc để thành công trong SEO.

Chat Facebook